bảng điểm fifa world cup 2018 Đặt lớp thử nghiệm của bạn

Lớp học miễn phí

Chúng tôi cung cấp một lớp giới thiệu miễn phí trong 30 phút tại thời điểm thuận tiện để bạn có thể kiểm tra trải nghiệm Evolve trước khi bạn cam kết. Các lớp học có sẵn cho mọi lứa tuổi, cấp độ kỹ năng và giới tính. Mọi người đều được chào đón!

Để nói chuyện với một giám đốc điều hành thành viên, vui lòng gọi:

  • 6536 4525 (Evolve Fes)
  • 6536 4556 (Evolve Orchard)
  • 6288 2293 (Evolve Kinex)
  • 6226 2150 (Evolve Clarke Quay Central)

Để đặt lớp giới thiệu miễn phí của bạn, vui lòng điền vào mẫu dưới đây.

Vui lòng điền vào tất cả các lĩnh vực cần thiết
*Evolve MMA (Star Vista) sẽ mở vào tháng 10 năm 2022. Nhận lớp giới thiệu miễn phí và đề nghị bán trước đặc biệt từ bất kỳ địa điểm MMA Evolve nào!
Trang web này được bảo vệ bởi recaptcha và google Chính sách bảo mậtĐiều khoản dịch vụ ứng dụng.
vong loai world cup chau a