fusfa Video

Hình ảnh qua một chức vô địch

Phong cách Muay Thai nào dành cho bạn?

Muay Thai, giống như bất kỳ môn thể thao nào, có nhiều phong cách được đại diện bởi các máy bay chiến đấu của nó. Tất cả các vận động viên Muay Thai bắt đầu bằng cách học những điều cơ bản của môn thể thao này, bao gồm các cuộc đình công, bước chân, chuyển động đầu và hiểu các quy tắc. …

Đang tải...