Địa điểm

Trụ sở chính tại Singapore, ket qua nba có World Champion Instructors, các cơ sở hiện đại hiện đại, một lựa chọn toàn diện các lớp võ thuật, và lịch trình lớp lớn nhất châu Á. Nó cung cấp một môi trường an toàn, vui vẻ và hỗ trợ cho tất cả mọi người.