Bài viết gần đây

BJJ Worm Guard là gì?

Đào tạo Jiu-Jitsu Brazil đòi hỏi bạn phải học nhiều khái niệm và kỹ thuật thiết yếu. Có lẽ cái mà bạn sẽ đầu tư nhiều thời gian nhất vào đó là sự phát triển của người bảo vệ của bạn. Người bảo vệ là một vị trí phòng thủ, nơi...

Đang tải...