Chính sách bảo mật

1. Chúng ta là ai

1.1 Đây là Chính sách bảo mật (“Chính sách” hoặc “ Chính sách bảo mật”) của Evolve Group Pte. Ltd. (“Evolve Mixed Martial Art”) và các tập đoàn, công ty con hoặc chi nhánh liên quan của nó (gọi chung là “ Tập đoàn “; mỗi một “ Thực thể Evolve”). Thực thể Evolve mà bạn giao dịch với, ký kết hợp đồng với hoặc tương tác với sẽ được gọi là “ Evolve”.

1.2 Bạn đã được hướng dẫn đến Chính sách này vì một công ty trong Tập đoàn Evolve đang thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.

1.3 Trong Chính sách này, khi chúng tôi sử dụng “ chúng tôi”, “ chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, chúng tôi đề cập đến các công ty (trong Tập đoàn Evolve) đang thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (đó sẽ/có thể là Tập đoàn Evolve của các công ty), hoặc đang điều hành Trang web mà bạn đang truy cập hoặc sử dụng.

1.4 Chúng tôi sở hữu và/hoặc điều hành (các) trang web như “”, “evolve-vacation.com”, “evolve-fightgear.com”, “evolve-university.com” và/hoặc bất kỳ ứng dụng di động nào có thể được chúng tôi xuất bản (trang web và ứng dụng di động nói trên có thể được gọi chung hoặc cá nhân là “ Trang web”).

2. Mục đích của Chính sách này là gì?

2.1 Mục đích của Chính sách Bảo mật này là thông báo cho bạn và cung cấp cho bạn một sự hiểu biết về cách chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi, các tập đoàn liên quan và các công ty liên kết trên toàn cầu, xử lý, thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi, mà chúng tôi nhận được thông qua các bên thứ ba hoặc thuộc sở hữu của chúng ta. Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật này.

2.2 Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi coi trọng trách nhiệm của mình theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Singapore (“ PDPA”). Chúng tôi cũng nhận ra tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã giao phó cho chúng tôi và tin rằng trách nhiệm của chúng tôi là quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn đúng cách.

2.3 Nội dung của Chính sách Bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian vì vậy vui lòng kiểm tra lại thường xuyên. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này sẽ được đăng trên và có thể được xem tại trang web của chúng tôi.

2.4 Bằng cách cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi, bạn tuyên bố và khẳng định rằng bạn đồng ý với các điều khoản được nêu trong Chính sách Bảo mật này.

3. Dữ liệu cá nhân nào được thu thập

3.1 “ Dữ liệu cá nhân” được định nghĩa theo PDPA để có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân có thể được xác định từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu đó và các thông tin khác mà tổ chức có hoặc có khả năng có quyền truy cập.

3.2 Bằng cách cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi, cho dù bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân như vậy thông qua trang web của chúng tôi, qua điện thoại, tại học viện Evolve Entity, điện thoại thông minh hoặc ứng dụng truyền thông xã hội, hoặc bằng bất kỳ cách nào khác hoặc cách khác, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó theo Chính sách bảo mật này.

3.3 Tập đoàn Evolve thu thập thông tin về bạn, chẳng hạn như khi bạn cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi, khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, khi bạn tương tác với chúng tôi và/hoặc khi bạn tham gia vào một giao dịch với chúng tôi. Không hạn chế tính chung của những điều nói trên, chúng tôi thu thập và giữ dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi về bản thân và thông tin về việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi như thông tin thành viên và thông tin về việc bạn sử dụng các học viện và cơ sở vật chất của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi thu thập sẽ phụ thuộc vào cách bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Thực thể Evolve mà bạn đang tương tác, hoặc hoàn cảnh hoặc bản chất của giao dịch với bạn. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ nhà
 • Thông tin địa điểm của chính bạn và/hoặc máy tính hoặc thiết bị của bạn
 • Thông tin liên hệ
 • Thông tin giao dịch
 • Sử dụng và tùy chọn
 • Chụp ảnh
 • Mua hàng và/hoặc giao dịch của bạn với chúng tôi
 • Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp khi đăng ký thành viên ket qua nba — ví dụ như tên, địa chỉ bưu điện, ngày sinh, chi tiết liên lạc và chi tiết thẻ tín dụng
 • dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp như là một phần của việc sử dụng các học viện và cơ sở của Tập đoàn Evolve — ví dụ, tần suất và thời gian mà bạn sử dụng học viện Evolve Group bao gồm các lớp học mà bạn tham dự
 • dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp như là một phần của việc sử dụng Website và dịch vụ web của chúng tôi — ví dụ như địa chỉ email bạn cung cấp để tham gia vào các chương trình khuyến mãi và ưu đãi cụ thể, thông tin bạn cung cấp về việc sử dụng học viện của chúng tôi và thể dục của bạn
 • dữ liệu cá nhân liên quan đến sức khỏe của bạn — ví dụ, sự tồn tại và bản chất của một tình trạng y tế được tiết lộ cho chúng tôi trong việc hoàn thành bảng câu hỏi trước khi tập thể dục của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo PDPA.

3.4 Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu bằng các phương tiện tự động. Nhiều công nghệ khác nhau có thể được sử dụng trên trang web của chúng tôi và các ứng dụng di động và dựa trên web của chúng tôi để làm cho chúng thân thiện hơn, hiệu quả và an toàn hơn. Các công nghệ như vậy có thể dẫn đến dữ liệu được thu thập tự động bởi chúng tôi hoặc bởi các bên thứ ba thay mặt cho chúng tôi. Dữ liệu này không phải lúc nào, nhưng có thể chứa dữ liệu cá nhân của người dùng hoặc bao gồm dữ liệu cá nhân. Ví dụ về các công nghệ như vậy bao gồm:

 • (a) Click-stream dữ liệu. Một lần truy cập vào một trong các trang web của chúng tôi dẫn đến dữ liệu được truyền từ trình duyệt của bạn đến máy chủ của chúng tôi sẽ được chúng tôi hoặc các bên thứ ba thay mặt chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ. Dữ liệu này có thể bao gồm, đặc biệt, những điều sau đây:
  • địa chỉ IP của khách truy cập
  • ngày và thời gian của chuyến thăm
  • URL giới thiệu (trang web mà khách truy cập đã đến)
  • các trang đã truy cập trên trang web của chúng tôi
  • thông tin về trình duyệt được sử dụng (loại trình duyệt và phiên bản, hệ điều hành, vv).
 • (b) Cookies. Một số địa điểm trên Trang web của chúng tôi và các ứng dụng di động và dựa trên web của chúng tôi sử dụng cookie. Đây là những tập tin văn bản về cơ bản nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn hoặc thiết bị người dùng của bạn bởi trình duyệt web của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để xác định chủ sở hữu tài khoản người dùng và lưu trữ các bài viết trong giỏ hàng trong quá trình mua hàng. Nói cách khác, cookie giúp làm cho trang web của chúng tôi hoặc các ứng dụng (di động và dựa trên web) của chúng tôi thân thiện hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn. Các cookie thường được chúng tôi sử dụng là cái gọi là “cookie phiên”, được tự động xóa vào cuối chuyến truy cập vào trang web có liên quan. Theo mặc định, trình duyệt web cho phép sử dụng cookie nhưng chức năng này cũng có thể bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, điều này sẽ dẫn đến một số dịch vụ không khả dụng. Cũng có thể xóa cookie theo cách thủ công sau khi sử dụng thông qua trình duyệt web. Có thể có thêm thông tin từ nhà cung cấp trình duyệt web của bạn.
 • (c) Cookie Flash. Một dạng cookie cụ thể là cookie flash. Ngược lại với cookie thông thường, các cookie này không được tạo và lưu bởi trình duyệt web nhưng được quản lý bởi trình cắm Adobe Flash. Những thông tin này có thể chứa nhiều thông tin hơn cookie thông thường và không thể xóa hoặc vô hiệu hóa thông qua trình duyệt; điều này chỉ có thể xảy ra nếu bạn làm theo các hướng dẫn có sẵn từ trang web của Adobe Flash Player. Bạn cũng có thể lấy thêm thông tin về các cookie này trên trang web đó.
 • (d) Các đèn hiệu web và các liên kết theo dõi. Các đèn hiệu web (còn được gọi là thẻ pixel và GIF rõ ràng) liên quan đến đồ họa không rõ ràng đối với người dùng. Theo dõi liên kết và/hoặc các công nghệ tương tự bao gồm một vài dòng mã lập trình và có thể được nhúng vào trang web của chúng tôi hoặc các ứng dụng (di động) của chúng tôi. Kết hợp với cookie, chúng chủ yếu được sử dụng cho mục đích phân tích thống kê. Công nghệ này cũng có thể được sử dụng để theo dõi các mẫu lưu lượng truy cập trên các trang web, cũng như tìm hiểu xem một e-mail đã được nhận và mở hay không và để xem có bất kỳ phản hồi nào hay không.
 • (e) Phân tích web. Phân tích Web là thuật ngữ được đưa ra cho một phương pháp thu thập và đánh giá hành vi của khách truy cập vào các trang web và ứng dụng (di động). Điều này bao gồm việc phân tích các mô hình lưu lượng truy cập theo thứ tự, ví dụ, để xác định tần suất truy cập đến một số phần nhất định của một trang web hoặc ứng dụng (di động), hoặc để tìm hiểu thông tin và dịch vụ mà khách truy cập của chúng tôi quan tâm nhất. Với những mục đích này, chúng tôi chủ yếu sử dụng dữ liệu click-stream và các kỹ thuật khác được liệt kê ở trên. Phân tích web được thực hiện bởi Google Analytics và/hoặc các bên được lựa chọn khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu phân tích web của Google Analytics trong đoạn 6 dưới đây.

3.5 Trong nhiều trường hợp, chúng tôi cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc đã yêu cầu. Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân cần thiết, hoặc nếu bạn rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi có thể không thể tiếp tục phục vụ bạn hoặc cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc đã yêu cầu.

3.6 Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ các bên thứ ba chẳng hạn như nếu bạn sử dụng bất kỳ trang web hoặc nền tảng truyền thông xã hội nào do các bên thứ ba điều hành (ví dụ như Facebook, Instagram, Twitter, v.v.) và nếu có chức năng đó, bạn đã chọn liên kết hồ sơ của bạn trên trang web của chúng tôi với hồ sơ của bạn trên các các trang web khác hoặc nền tảng truyền thông xã hội.

3.7 Trang web của chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web của bên thứ ba khác. Các trang web liên kết này không nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi, vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành vi của các công ty liên kết với Website của chúng tôi. Trước khi bạn nhập thông tin vào các trang web đó, bạn nên xem chính sách bảo mật và các điều khoản và điều kiện sử dụng của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về cách họ thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.

4. Các mục đích mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

4.1 Evolve và Tập đoàn Evolve của các công ty, sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích sau:

 • (a) xử lý và/hoặc xử lý sự quan tâm của bạn đối với sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi;
 • (b) xem xét, xử lý, xử lý và/hoặc quản lý, đặt phòng, yêu cầu/đơn, hoặc mua của bạn, thành viên, sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi (“ Giao dịch”);
 • (c) tạo điều kiện, xử lý, xử lý, quản lý và/hoặc quản lý (các) Giao dịch bởi hoặc với bạn;
 • (d) quản lý, tạo điều kiện, quản lý, xử lý và/hoặc xử lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi, (các) giao dịch của bạn với chúng tôi, bạn là thành viên hoặc thành viên thẻ khách hàng thân thiết của chúng tôi, bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động nào do bạn thực hiện trên Trang web hoặc tại cơ sở/cơ sở của chúng tôi hoặc với chúng tôi, yêu cầu của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn đối phó với các truy vấn, yêu cầu hoặc đặt chỗ adhoc của bạn, xử lý sở thích của bạn, xử lý nhu cầu thành viên của bạn, xử lý nhu cầu giao hàng của bạn, xử lý đơn đặt hàng và giao dịch thanh toán, thực hiện các giao dịch và cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho bạn mà bạn có yêu cầu. Nếu không giới hạn tính chung của những điều nói trên, nếu bạn thực hiện đặt phòng hoặc giao dịch bao gồm (các) cá nhân bên thứ ba hoặc thay mặt cho (các) cá nhân bên thứ ba hoặc đối với cá nhân bên thứ ba, bạn đồng ý với chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân nhận dạng bạn, cho (các) cá nhân bên thứ ba nói trên ( chẳng hạn như nhưng không giới hạn tên của bạn). Hơn nữa, nếu bất kỳ lớp học, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc chương trình nào của chúng tôi mà bạn đăng ký hoặc chỉ ra sự quan tâm, do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba điều hành, bạn đồng ý với chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân nhận dạng bạn, cho (các) cá nhân bên thứ ba đã nói (chẳng hạn như nhưng không giới hạn tên của bạn);
 • (e) quản lý, tạo điều kiện, xử lý và/hoặc xử lý trong bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng hoặc truy cập Website của bạn, bao gồm xác định bạn để đăng nhập vào Trang web, cổng thông tin của chúng tôi và các dịch vụ trực tuyến khác do hoặc thay mặt chúng tôi cung cấp. Nếu không giới hạn tính tổng quát của những điều nói trên, nếu bạn:
  • (i) có quyền truy cập hoặc đăng nhập vào Trang web, bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của bạn trên một trang mạng xã hội hoặc
  • (ii) sử dụng bất kỳ tính năng nào của Trang mạng xã hội như các tiện ích, trình cắm và thông báo đẩy trình duyệt của nó, được cung cấp cho bạn trên trang web của chúng tôi,

  nó có thể dẫn đến thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập hoặc chia sẻ giữa chúng tôi và bên thứ ba. Ví dụ: nếu bạn sử dụng tính năng “Like” của Facebook, Facebook có thể đăng ký thực tế là bạn “thích” một sản phẩm và có thể đăng thông tin đó trên Facebook. (“ Trang mạng xã hội” là một nền tảng trực tuyến hoặc kỹ thuật số do bên thứ ba sở hữu hoặc điều hành, được mọi người sử dụng để xây dựng các mạng xã hội hoặc quan hệ xã hội, hoặc để tương tác, với những người khác, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở Facebook, Instagram, Twitter). Bằng thủ tục của bạn theo (i) hoặc (ii) ở trên, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn;

 • (f) giám sát, xử lý và/hoặc theo dõi việc sử dụng Trang web của bạn để cung cấp cho bạn một trải nghiệm liền mạch, tạo điều kiện hoặc quản lý việc sử dụng Trang web của bạn và/hoặc để hỗ trợ chúng tôi cải thiện kinh nghiệm của bạn trong việc sử dụng Trang web;
 • (g) quản lý, tạo điều kiện, xử lý và/hoặc giao dịch trong bất kỳ giao dịch, thanh toán hoặc hoạt động nào do bạn thực hiện trên Trang web hoặc tại cơ sở của chúng tôi hoặc với chúng tôi;
 • (h) cung cấp dịch vụ cho bạn với tư cách là khách hàng của chúng tôi, với tư cách là thành viên của chương trình khách hàng thân thiết/chương trình thẻ (các) /chương trình thưởng của chúng tôi hoặc khi bạn yêu cầu; xử lý hoặc quản lý sự tham gia của bạn trong các cuộc thi, game hóa, các sự kiện xã hội do chúng tôi tổ chức;
 • (i) đăng ký bạn là khách hàng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, và/hoặc để đối phó, xử lý và/hoặc quản lý tài khoản mà bạn có thể mở với chúng tôi, cho dù là tài khoản thành viên hay cách khác, bao gồm để tạo điều kiện cho các giao dịch hoặc hoạt động của bạn tại cơ sở của chúng tôi, Trang web hoặc các giao dịch của bạn hoặc các hoạt động với chúng tôi;
 • (j) thực hiện hướng dẫn của bạn hoặc trả lời bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại nào được đưa ra bởi (hoặc được đưa ra bởi) bạn hoặc thay mặt bạn bao gồm trả lời các yêu cầu và khiếu nại của bạn; hoặc trả lời hoặc đối phó với các tương tác của bạn với chúng tôi hoặc yêu cầu của bạn; hoặc trả lời hoặc đối phó với phản hồi, ý kiến hoặc đánh giá. Nếu bạn đã liên hệ với chúng tôi với bất kỳ khiếu nại, phản hồi, nhận xét, đề xuất, chúng tôi sẽ sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm cả lịch sử liên hệ của bạn) để trả lời bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất có thể. Nếu bạn là người khiếu nại và bạn không muốn chúng tôi tiết lộ danh tính của bạn cho bên bạn đang phàn nàn, bạn phải cho chúng tôi biết ngay lập tức. Tuy nhiên, có thể không phải lúc nào cũng có thể xử lý khiếu nại của bạn trên cơ sở ẩn danh;
 • (k) liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại/cuộc gọi thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư bưu điện cho một hoặc nhiều Mục đích nêu trong này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin liên lạc đó của chúng tôi có thể là bằng cách gửi thư từ, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể liên quan đến việc tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để mang đến việc giao hàng tương tự cũng như trên trang bìa bên ngoài của phong bục/gói thư;
 • (l) chia sẻ hoặc tiết lộ (theo quyết định của chúng tôi) đề xuất, nhận xét, phản hồi hoặc nội dung của bạn (bao gồm âm thanh, video v.v.) (gọi chung là “ Phản hồi”) mà bạn cung cấp, cho các trang mạng xã hội, cho trang web hoặc cho chúng tôi (bao gồm cả tại cơ sở của chúng tôi), với những người dùng khác của Trang web hoặc với công chúng, cho mục đích công khai và/hoặc quảng bá nhằm tiếp thị hoặc giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ của Evolve (và/hoặc của bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn Evolve) và/hoặc để có được khách hàng, và/hoặc với mục đích cung cấp cho công chúng phản hồi của bạn mà có thể hữu ích cho quyết định bảo trợ của công chúng hoặc cho thông tin của công chúng hoặc thông tin khác. Điều này bao gồm chúng tôi tiết lộ tên của bạn cùng với Phản hồi của bạn. Nếu không hạn chế tính chung của những điều nói trên, trong vấn đề trên, Phản hồi và tên của bạn có thể được chúng tôi công bố hoặc chia sẻ trên các nền tảng truyền thông công cộng như tờ báo, Internet, trong các báo cáo thường niên của chúng tôi (bao gồm cả các chi nhánh của chúng tôi) (nếu có) vv, và/hoặc được kết hợp như một phần của Evolve (và/hoặc Evolve Group của các công ty) tiếp thị tài bản/tài liệu hoặc video của công ty để được tiết lộ cho công chúng, và bạn đồng ý với điều này. Không cung cấp cho chúng tôi phản hồi nếu bạn không muốn phản hồi đó được tiết lộ cho công chúng. Nếu bạn muốn cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn mà không được tiết lộ cho công chúng, vui lòng gửi email riêng cho Bộ phận Khách hàng của chúng tôi tại [email protected] và đứng đầu chủ đề email của bạn với từ “Bí mật”;
 • (m) hiểu biết và/hoặc quản lý sở thích, mối quan tâm và sở thích của bạn;
 • (n) thực hiện sự siêng năng, các hoạt động theo quy định hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm kiểm tra nền tảng, kiểm tra chống rửa tiền, biết kiểm tra khách hàng của bạn) theo nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định áp dụng cho chúng tôi hoặc bất kỳ công ty nào của Tập đoàn Evolve (dù Singapore hay các quốc gia khác), các yêu cầu hoặc hướng dẫn của các cơ quan chính phủ mà chúng tôi xác định được áp dụng cho chúng tôi (dù Singapore hay các quốc gia khác) hoặc bất kỳ công ty Evolve Group nào, và/hoặc các thủ tục quản lý rủi ro của chúng tôi có thể được pháp luật yêu cầu (dù Singapore hay các quốc gia khác) hoặc có thể đã được chúng tôi đưa ra hoặc các công ty liên kết của chúng tôi;
 • (o) ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ gian lận, hoạt động bất hợp pháp hoặc thiếu sót hoặc hành vi sai trái, cho dù có nghi ngờ gì về những điều nói trên; xử lý xung đột lợi ích; hoặc xử lý và/hoặc điều tra khiếu nại;
 • (p) tuân thủ hoặc theo yêu cầu của bất kỳ luật hiện hành, yêu cầu của chính phủ hoặc quy định của bất kỳ thẩm quyền nào áp dụng đối với chúng tôi hoặc các công ty liên kết của chúng tôi, bao gồm đáp ứng các yêu cầu để tiết lộ theo yêu cầu của bất kỳ luật nào ràng buộc đối với chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi/công ty liên kết , và/hoặc cho mục đích của bất kỳ hướng dẫn nào được ban hành bởi các cơ quan quản lý hoặc các cơ quan khác (dù là Singapore hay các quốc gia khác), mà chúng tôi hoặc các chi nhánh/công ty liên kết của chúng tôi được kỳ vọng sẽ tuân thủ;
 • (q) tuân thủ hoặc theo yêu cầu của bất kỳ yêu cầu hoặc chỉ đạo nào của bất kỳ cơ quan chính phủ nào (dù Singapore hay các quốc gia khác) mà chúng tôi hoặc bất kỳ công ty Evolve Group nào được kỳ vọng tuân thủ; hoặc đáp ứng yêu cầu về thông tin từ các cơ quan công cộng, các bộ, ban luật định hoặc tương tự khác chính quyền. Để tránh nghi ngờ, điều này có nghĩa là chúng tôi có thể/sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên nói trên theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn của họ;
 • (r) tiến hành nghiên cứu, (bao gồm nghiên cứu khách hàng), khảo sát, khảo sát thị trường, các hoạt động phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn trong phân tích dữ liệu và/hoặc hồ sơ), lấy phản hồi của bạn cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc cơ sở vật chất của chúng tôi, để:
  • (i) cải thiện hoặc phát triển các sản phẩm, dịch vụ và/hoặc cơ sở vật chất của chúng tôi nhằm tăng cường bất kỳ sự tương tác liên tục giữa bạn và chúng tôi kết nối hoặc liên quan đến mối quan hệ của bạn với chúng tôi, Trang web hoặc (các) Giao dịch của bạn;
  • (ii) cải thiện bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc cơ sở vật chất nào của chúng tôi, cho dù hiện tại hay trong tương lai; hoặc
  • (iii) nâng cao sự hiểu biết của chúng tôi về sở thích, mối quan tâm và sở thích của bạn.

  Nếu không hạn chế tính chung của những điều nói trên, chúng tôi có thể/sẽ gửi cho bạn các cuộc khảo sát hoặc yêu cầu một cuộc khảo sát phỏng vấn mặt đối mặt hoặc yêu cầu phản hồi của bạn, bằng cách email hoặc thư bưu điện.

 • (s) việc thực hiện mục đích đào tạo hoặc đào tạo, để phát triển hoặc cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi và/hoặc dịch vụ của nhân viên và đại lý và/hoặc chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Nếu không hạn chế tính chung của những điều nói trên, đào tạo như vậy có thể liên quan đến việc thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm phản hồi hoặc nhận xét hoặc đánh giá của bạn;
 • (t) tạo điều kiện và/hoặc đảm bảo an toàn và an ninh cho cơ sở của chúng tôi, khách hàng, nhân viên và/hoặc khách truy cập cơ sở của chúng tôi; để giải quyết, xử lý và/hoặc tiến hành kỷ luật, an ninh, phòng chống tội phạm và/hoặc các quy trình đảm bảo chất lượng, các vấn đề và/hoặc sắp xếp. Nếu không ảnh hưởng đến tính chung của những điều nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý đến bạn rằng có camera giám sát/camera CCTV được cài đặt trong toàn bộ cơ sở của chúng tôi và/hoặc văn phòng của chúng tôi, vì lý do an ninh, phòng chống tội phạm, an toàn và đào tạo và bạn thừa nhận rằng dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm cả video của bạn hình ảnh và/hoặc âm thanh) sẽ được thu thập bởi các máy ảnh như vậy và do đó chúng tôi xử lý;
 • (u) để xác định bạn là thành viên và không ảnh hưởng đến tính chung của hội viên sau này, chúng tôi có thể cấp cho bạn một giấy tờ tùy thân có ảnh có hình của bạn trên giấy tờ đó và bạn đồng ý với chúng tôi đặt ảnh của bạn vào giấy tờ đó;
 • (v) cho mục đích tiếp thị và về vấn đề này, Evolve (và/hoặc bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn Evolve) sẽ cung cấp cho bạn thông tin tiếp thị, quảng cáo và quảng cáo, tài liệu và/hoặc tài liệu liên quan đến sản phẩm, cuộc thi, dịch vụ và/hoặc sự kiện (bao gồm các sản phẩm, dịch vụ và/hoặc sự kiện của bên thứ ba tổ chức mà Evolve (và/hoặc bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn Evolve) có thể cộng tác với) mà chúng tôi (bao gồm bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn Evolve) hoặc các tổ chức bên thứ ba đó có thể bán, tiếp thị, cung cấp, tổ chức, tham gia hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm, dịch vụ và/hoặc sự kiện đó tồn tại hiện tại hoặc được tạo ra trong tương lai,:
  • (i) bằng cách gửi thư bưu điện, truyền điện tử đến địa chỉ email của bạn, thông báo đẩy, các hình thức thông báo trong ứng dụng khác hoặc khai thác các công nghệ khác (chẳng hạn như công nghệ vị trí địa lý) cho (các) ứng dụng di động của chúng tôi trên thiết bị di động của bạn hoặc các công nghệ khác trên máy tính của bạn, và/hoặc thông qua các chế độ giao tiếp khác mà không phải là 3 DNC Chế độ phù hợp với PDPA. Bạn có thể chọn không tham gia điều này hoặc rút khỏi điều này bất cứ lúc nào bằng cách gửi email đến Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi. Để tránh nghi ngờ, không giống như (ii) bên dưới, việc áp dụng hoặc chấp nhận hoặc đồng ý của bạn, Chính sách bảo mật này, cấu thành sự đồng ý của bạn đối với khoản (i) này;
  • (ii) nếu bạn đã đồng ý một cách riêng biệt với một hoặc nhiều trong 3 chế độ DNC sau đây, bằng cách 3 phương thức liên lạc của cuộc gọi thoại, tin nhắn văn bản hoặc fax (“ 3 Chế độ DNC”) với số điện thoại Singapore của bạn, phù hợp với các yêu cầu của PDPA; và/hoặc
  • (iii) Mặc dù (ii) ở trên, bất kể bạn chưa cung cấp sự đồng ý rõ ràng riêng như nói trên trong (ii) ở trên, Evolve hoặc một Thực thể Evolve, tùy theo trường hợp có thể, bảo lưu quyền gửi một tin nhắn fax được chỉ định (như được định nghĩa trong Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Singapore (Miễn từ Mục 43) Đơn hàng 2013) (“ Đơn hàng miễn trừ”) và/hoặc một tin nhắn văn bản được chỉ định (như được định nghĩa trong Lệnh Miễn) (tức là tin nhắn fax tiếp thị hoặc tin nhắn văn bản tiếp thị) đến số điện thoại Singapore của bạn, nếu:
   • (1) có mối quan hệ liên tục giữa Evolve (hoặc thực thể Evolve, tùy theo trường hợp có thể), và bạn, và mục đích của tin nhắn có liên quan đến chủ đề của mối quan hệ đang diễn ra, theo các yêu cầu và điều kiện của Lệnh Miễn; hoặc
   • (2) pháp luật cho phép.

  Để tránh nghi ngờ, phân đoạn này không ảnh hưởng đến mục (r) ở trên mà bạn đã đồng ý với chúng tôi liên hệ với bạn để thực hiện một cuộc khảo sát mà sau đó bạn có thể chọn không tham gia bằng cách gửi thông báo của Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi;

 • (w) lưu trữ, lưu trữ, sao lưu (cho dù phục hồi thảm họa hay cách khác) dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù trong hoặc bên ngoài Singapore;
 • (x) duy trì và/hoặc phát triển hệ thống CNTT hoặc kinh doanh và cơ sở hạ tầng của chúng tôi bao gồm thử nghiệm và nâng cấp các hệ thống này;
 • (y) tạo báo cáo liên quan đến (các) Giao dịch và/hoặc giao dịch của bạn mà chúng tôi có với khách hàng của chúng tôi;
 • (z) tạo điều kiện, xử lý và/hoặc quản lý (các) kiểm toán bên ngoài hoặc (các) kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp Evolve và/hoặc của Tập đoàn Evolve, (các) Giao dịch và/hoặc các giao dịch của chúng tôi với khách hàng của chúng tôi;
 • (aa) ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn. Về vấn đề này, bạn thừa nhận rằng dữ liệu cá nhân đã ẩn danh không còn là dữ liệu cá nhân và các yêu cầu của PDPA sẽ không còn áp dụng cho dữ liệu ẩn danh đó nữa;
 • (bb) xử lý và/hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, khi giao dịch đó liên quan đến Evolve với tư cách là người tham gia hoặc chỉ liên quan đến một tập đoàn hoặc công ty liên kết của Evolve với tư cách là người tham gia hoặc liên quan đến Evolve và/hoặc bất kỳ một hoặc nhiều của Evolve các công ty liên quan hoặc các công ty liên kết với tư cách là (các) người tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác là những người tham gia vào giao dịch đó. “ Giao dịch tài sản kinh doanh” là mua, bán, cho thuê, sáp nhập hoặc hợp nhất hoặc bất kỳ mua lại, xử lý hoặc tài trợ nào khác của một tổ chức hoặc một phần của tổ chức hoặc của bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào của một tổ chức;
 • (c) mục đích lưu trữ hồ sơ và sản xuất thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và/hoặc theo luật định và/hoặc lưu giữ hồ sơ, của Evolve hoặc của các chi nhân/tập đoàn liên quan;
 • (dd) Mục đích báo cáo của Evolve hoặc Evolve Group bao gồm nhưng không giới hạn báo cáo về hiệu suất kinh doanh của Evolve; và
 • (ee) để đối phó với hoặc là một phần của việc phá sản, cuộn dây, tổ chức lại, tái cơ cấu, phá sản, thu nhận hoặc chuyển nhượng vì lợi ích của chủ nợ, của Evolve;
 • (ff) để quản lý và/hoặc xử lý bất kỳ khoản tiền hoặc lệ phí chưa thanh toán của bạn cho chúng tôi;

(các mục đích quy định tại khoản 4.1 ở trên sẽ được gọi chung là “Mục đích”)

4.2 Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn để chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị được đề cập tại khoản 4.1 (v) ở trên bất cứ lúc nào thông qua một trong các phương pháp có liên quan sau:

 • nhấp vào nút Hủy đăng ký nằm ở cuối email của chúng tôi.
 • liên hệ với chúng tôi hoặc Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi qua email (vui lòng tham khảo chi tiết liên lạc bên dưới).
 • nói chuyện với Giám đốc điều hành thành viên tại bất kỳ địa điểm ket qua nba nào, những người sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn đơn giản hơn về cách thực hiện việc rút tiền đó.

4.3 Chúng tôi có thể/sẽ cần tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, cho dù nằm trong hoặc ngoài Singapore, vì một hoặc nhiều Mục đích trên, như các bên thứ ba đó, sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều Mục đích trên. Về vấn đề này, bạn thừa nhận, đồng ý và đồng ý rằng chúng tôi có thể/được phép tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba đó (dù nằm trong hoặc ngoài Singapore) cho một hoặc nhiều Mục đích trên và cho các bên thứ ba nói sau đó thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân cho một hoặc nhiều mục đích trên. Không giới hạn tính tổng quát của các điều nêu trên hoặc của đoạn 4.1, các bên thứ ba đó bao gồm:

 • (a) các tổ chức liên kết hoặc liên kết hoặc các tập đoàn liên quan của chúng tôi, hoặc bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn Evolve;
 • (b) bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào của chúng tôi xử lý hoặc sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thay mặt chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn cho giảng viên, giảng viên thể dục, những người cung cấp các dịch vụ hành chính hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi như nhà gửi thư, công ty viễn thông, các công ty công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và bảo trì, nhà cung cấp dịch vụ phân tích, nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin e-mail, nhà cung cấp dịch vụ giao hàng, xử lý các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị, dịch vụ giao hàng, nợ dịch vụ thu thập, xử lý các giao dịch thanh toán, kiểm tra khả năng thanh toán và kiểm tra địa chỉ;
 • (c) các cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi, ví dụ như kiểm toán viên và luật sư của chúng tôi, cũng như các công ty bảo hiểm của chúng tôi;
 • (d) bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ cho một hoặc nhiều Mục đích và các bên thứ ba đó sẽ lần lượt thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều Mục đích. Nếu không giới hạn tính chung của những điều nói trên, các bên thứ ba mà chúng tôi có thể/sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm các công ty thanh toán, tài chính hoặc ngân hàng bao gồm các công ty thẻ tín dụng; và
 • (e) bất kỳ người được chuyển nhượng hoặc người nhận thực tế hoặc đề xuất nào của doanh nghiệp của Evolve, hoặc một thực thể hợp nhất trong trường hợp Evolve được sáp nhập để tạo ra thực thể đã sáp nhập nói.

4.4 Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn Evolve, có thể có trụ sở tại các quốc gia khác ngoài Singapore, theo thời gian cho một hoặc nhiều Mục đích.

4.5 Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của con hoặc con bạn, bạn xác nhận, tuyên bố và đồng ý rằng bạn là cha mẹ và/hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em đó, và rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của con hoặc trẻ em của bạn cho các Mục đích được nêu ra tại khoản 4.1 ở trên và theo cách thức được nêu tại đoạn 4.1 đến 4.4 ở trên.

4.6 Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn cho việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn trong sở hữu của chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi tại [email protected]. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong một thời gian hợp lý kể từ khi yêu cầu rút lại sự đồng ý đó được thực hiện, và sau đó sẽ không thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo cách nêu trong yêu cầu của bạn, trừ khi một ngoại lệ theo luật pháp hoặc một điều khoản trong pháp luật cho phép chúng tôi. Tuy nhiên, việc rút lại sự đồng ý của bạn có thể dẫn đến một số hậu quả pháp lý phát sinh từ việc rút tiền đó, bao gồm chúng tôi không thể thực hiện các giao dịch mà bạn yêu cầu hoặc chấm dứt mối quan hệ của bạn với chúng tôi (tùy thuộc vào mức độ rút tiền của bạn), tùy theo trường hợp có thể xảy ra.

4.7 Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác không xuất hiện ở trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có được sự đồng ý của bạn trước khi làm như vậy và thông báo cho bạn về mục đích khác như vậy tại thời điểm có được sự đồng ý của bạn, trừ khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn được PDPA hoặc pháp luật cho phép.

4.8 Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi có thể/sẽ thu thập từ các nguồn khác ngoài chính bạn, dữ liệu cá nhân về bạn, cho một hoặc nhiều Mục đích trên, và sau đó sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân đó cho một hoặc nhiều Mục đích trên. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác với thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và thông tin chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này và thông tin kết hợp cho các Mục đích nêu trên (tùy thuộc vào loại thông tin chúng tôi nhận được).

4.9 Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập, tiết lộ và sử dụng đều chính xác và đầy đủ, nếu dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chúng tôi sử dụng để đưa ra quyết định ảnh hưởng đến bạn hoặc tiết lộ cho tổ chức khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải tư vấn cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân của bạn hoặc nếu có bất kỳ lỗi nào trong dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dựa vào dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ phát sinh từ việc bạn không cập nhật chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong dữ liệu cá nhân của bạn mà ban đầu bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

5. Bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bên thứ ba

5.1 Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bất kỳ cá nhân nào khác ngoài chính bạn, bạn đại diện, thực hiện và đảm bảo với chúng tôi rằng:

 • (a) đối với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của cá nhân mà bạn tiết lộ cho chúng tôi, bạn sẽ có trước khi tiết lộ dữ liệu cá nhân đó cho chúng tôi nhận được sự đồng ý từ các cá nhân có dữ liệu cá nhân đang được tiết lộ, cho:
  • (i) cho phép bạn tiết lộ dữ liệu cá nhân của cá nhân cho Evolve và Tập đoàn Evolve vì mục đích này; và
  • (ii) cho phép Evolve và Tập đoàn Evolve thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của cá nhân cho mục đích này;
 • (b) theo yêu cầu của chúng tôi, bạn sẽ sử dụng (các) mẫu hoặc tài liệu do chúng tôi cung cấp để có được sự đồng ý đó từ các cá nhân được đề cập (để tránh nghi ngờ, chúng tôi không có nghĩa vụ cho bạn tạo bất kỳ hình thức hoặc tài liệu nào đó);
 • (c) bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của cá nhân mà bạn tiết lộ cho chúng tôi là chính xác; và
 • (d) đối với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của các cá nhân mà bạn tiết lộ cho chúng tôi, rằng bạn đang hành động hợp lệ thay mặt cho các cá nhân đó và rằng bạn có thẩm quyền của các cá nhân đó cung cấp dữ liệu cá nhân của họ cho Evolve và Evolve Group và Evolve Group thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân như vậy cho mục đích.

6. Phân tích web của Google Analytics

6.1 Trang web và các ứng dụng di động hoặc dựa trên web của chúng tôi có thể chứa các dịch vụ phân tích web do Google Analytics cung cấp. Điều này có nghĩa là khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ ứng dụng di động hoặc dựa trên web, cookie sẽ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, ngoại trừ khi cài đặt trình duyệt của bạn không cho phép sử dụng các cookie đó.

6.2 Điều này có nghĩa là khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ ứng dụng di động hoặc dựa trên web, dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm “dữ liệu nhấp chuột”, dữ liệu từ “đèn hiệu web và liên kết theo dõi” và thông tin được lưu trữ trong cookie của Google Analytics — sẽ được gửi đến Google Analytics để phân tích và trên thay mặt cho chúng ta. Xin lưu ý rằng nếu bạn đã tạo hồ sơ trực tuyến tại trang web hoặc ứng dụng di động hoặc dựa trên web của chúng tôi và nếu bạn đăng nhập vào hồ sơ này, một số duy nhất xác định hồ sơ này cũng sẽ được gửi đến Google Analytics để có thể khớp dữ liệu phân tích web với hồ sơ này.

6.3 Google Analytics hoạt động như đại lý của chúng tôi, có nghĩa là chúng tôi chỉ xác định mục đích mà dữ liệu đang được sử dụng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa Google Analytics và chúng tôi trong chính sách bảo mật của Google Analytics.

6.4 Nếu bạn không muốn thông tin về hành vi của mình tại Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ ứng dụng di động hoặc dựa trên web nào được Google Analytics thu thập và đánh giá, bạn có thể cài đặt phần bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics. Tiện ích này hướng dẫn Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js và dc.js) không gửi thông tin truy cập trang web của bạn đến Google Analytics. Tiện ích trình duyệt có sẵn cho hầu hết các trình duyệt hiện đại.

7. Bảo mật và cách chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân?

7.1 Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa ra các thỏa thuận an ninh hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ và bảo đảm đầy đủ. Các sắp xếp an ninh thích hợp sẽ được thực hiện để ngăn chặn bất kỳ truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, rò rỉ, mất mát, hư hỏng và/hoặc thay đổi dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của bạn bởi bên thứ ba mà hoàn toàn do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

7.2 Chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp để dữ liệu cá nhân của bạn thuộc sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi bị phá hủy và/hoặc ẩn danh ngay khi có hợp lý để giả định rằng (i) mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó không còn được phục vụ bởi việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó; và (ii) duy trì không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào khác.

8. Quyền

8.1 Bạn có quyền truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn, tùy thuộc vào các trường hợp ngoại lệ theo luật pháp. Quyền này có thể được thực hiện bất cứ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi tại [chèn địa chỉ email]. Chúng tôi sẽ cần đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất yêu cầu của bạn, để có thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Đối với yêu cầu truy cập của bạn, chúng tôi có thể tính phí để xử lý yêu cầu.

8.2 Đối với yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân, một khi chúng tôi có đủ thông tin từ bạn để giải quyết yêu cầu, chúng tôi sẽ tìm cách cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân có liên quan trong vòng 30 ngày. Trường hợp chúng tôi không thể trả lời bạn trong vòng 30 ngày nói, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thời gian sớm nhất có thể trong đó chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin được yêu cầu. Lưu ý rằng PDPA miễn trừ một số loại dữ liệu cá nhân nhất định khỏi phải tuân theo yêu cầu truy cập của bạn.

8.3 Đối với yêu cầu sửa dữ liệu cá nhân, một khi chúng tôi có đủ thông tin từ bạn để giải quyết yêu cầu, chúng tôi sẽ sửa dữ liệu cá nhân của bạn trong vòng 30 ngày. Trường hợp chúng tôi không thể làm như vậy trong vòng 30 ngày nói, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thời gian thực tế sớm nhất mà chúng tôi có thể thực hiện sửa chữa. Lưu ý rằng PDPA miễn trừ một số loại dữ liệu cá nhân nhất định không chịu yêu cầu sửa chữa của bạn cũng như cung cấp cho (các) tình huống khi chúng tôi không cần sửa chữa bất chấp yêu cầu của bạn.

8.4 Chúng tôi giữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo PDPA.

9. Quy trình khiếu nại

9.1 Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc bất bình nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc về cách chúng tôi tuân thủ PDPA, chúng tôi hoan nghênh bạn liên hệ với chúng tôi với khiếu nại hoặc khiếu nại của bạn.

9.2 Vui lòng liên hệ với chúng tôi với khiếu nại hoặc khiếu nại của bạn bằng cách gửi email cho chúng tôi tại [email protected].

9.3 Khi bạn gửi email mà bạn đang gửi khiếu nại, chỉ dẫn của bạn tại tiêu đề chủ đề rằng đó là khiếu nại PDPA sẽ giúp chúng tôi nhanh chóng tham gia khiếu nại của bạn bằng cách chuyển nó cho nhân viên có liên quan trong tổ chức của chúng tôi để xử lý. Ví dụ: bạn có thể chèn tiêu đề chủ đề dưới dạng “Khiếu nại PDPA”.

9.4 Chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng giải quyết bất kỳ khiếu nại hoặc bất bình nào mà bạn có thể có một cách nhanh chóng và công bằng.

10. Đại tướng

10.1 Sự đồng ý của bạn được đưa ra theo Chính sách Bảo mật này là bổ sung và không thay thế bất kỳ sự đồng ý nào khác mà bạn đã cung cấp cho Evolve liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

10.2 Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân Singapore cho phép một tổ chức như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn, sự cho phép đó được pháp luật cấp sẽ tiếp tục áp dụng.

10.3 Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật này hoặc bất kỳ thắc mắc nào khác liên quan đến cách chúng tôi có thể quản lý, bảo vệ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi tại: [email protected].

Lần cập nhật lần cuối vào ngày 11 tháng 3 2020