ket qua truc tiep bong ro Địa điểm

Có trụ sở tại Singapore, Evolve MMA có giảng viên vô địch thế giới, các cơ sở hiện đại hiện đại, một lựa chọn toàn diện các lớp võ thuật và lịch trình lớp lớn nhất ở châu Á. Nó cung cấp một môi trường an toàn, vui vẻ và hỗ trợ cho tất cả mọi người.

Evolve MMA (Kinex)

Evolve MMA (Kinex)
11 đường Tanjong Katong
#02-52 Kinex
Singapore 437157

Điện thoại: (65) 6288 2293
E-mail: [email protected]

Thứ Hai-Thứ Sáu: 6:30 sáng đến 11:00 tối
Thứ Bảy-Chủ Nhật: 7:00 sáng đến 9:00 tối

Tìm hiểu thêm

Evolve MMA (Star Vista)

Evolve MMA (Star Vista)
1 Vista Exchange Green
#02-26a Ngôi sao Vista
Singapore 138617

Điện thoại: (65) 6536 4556
E-mail: [email protected]

Thứ Hai-Thứ Sáu:xoilac1 net 6:30 sáng đến 11:00 tối
Thứ Bảy-Chủ Nhật: 8:00 sáng đến 9:00 tối

Tìm hiểu thêm